Waarom Talkx?

Wanneer kinderen in staat zijn met aandacht te luisteren naar andermans belevingswereld, en leren om hun eigen gedachten en gevoelens op begrijpelijke wijze onder woorden te brengen, dan leidt dit tot een groter wederzijds begrip en toenemend zelfvertrouwen. Het creëert een veilig klimaat waarin kinderen kunnen floreren; sociaal en in hun (school)prestaties.