Talkx – Lesmethodiek

Foto bij Lesmethodiek

Talkx biedt een lessenpakket aan van circa vijftien lessen van elk 45 minuten. Hierin leren kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs zich fundamentele communicatievaardigheden eigen te maken in schrijven, spreken en luisteren.

Kinderen leren:
– ‘Gouden Gespreksregels’ die een veilig en constructief groepsgesprek waarborgen.
– onderzoeken welke maatschappelijke en persoonlijke gebeurtenissen hen raken en inspireren.
– welke verhalen zij graag met anderen willen delen.
– hoe zij hun belevingswereld kunnen verwoorden.
– hoe zij structuur kunnen geven aan een verhaal.
– hoe zij hun verhaal kunnen presenteren voor een groep
(en met bijbehorende spanning om te gaan).

Tijdens presentaties leren klasgenoten:
– met aandacht te luisteren naar verhalen van anderen.
– samen te vatten wat ze hebben gehoord.
– vragen te stellen wanneer ze iets niet begrijpen.
– te benoemen wat ze goed vonden, en wat nog beter zou kunnen.
– zodoende op constructieve wijze om te gaan met (wederzijds) onbegrip.

Leerlingen moeten minimaal een jaar lang les hebben gevolgd in de Nederlandse taal om de Talkx lessen te kunnen volgen.