TALKX Sprekend Kind

“Woorden geven aan je
gedachten en gevoelens,

en dat met anderen durven delen.”

TED-like ‘School Events’

TEDx Education en Stichting Talkx
dagen scholen uit om dit jaar
zelf een TED-like event te organiseren.

Thema:
Onderwijsvernieuwing
“Dutch DNA-based Education

Stichting Talkx biedt ondersteuning voor kinderen die hun verhaal
met anderen willen delen.

Meer info:
info@talkx.nl